Maria Sørensen, Charlotte Galving, Peter Uzunovic og Uffe Partoza Jacobsen lever med lufthavnen som nabo på godt og ondt. 

Men for nogle af dem blev det for meget, da lufthavnens administrerende direktør, Thomas Woldbye, i 2019 fremlagde en masterplan, der vil øge passagertallet fra 30 til 40 millioner årligt og udbygge lufthavnen med et terminalområde på størrelse med et supersygehus. 

For hvad betyder det sundhedsmæssigt at bo tæt på en lufthavn? Og vil det blive værre, hvis der kommer en udvidelse med mange flere passagerer og fly? De spørgsmål vil naboerne have svar på.

Klik på markørne med de forløbende numre til at komme til de næste afsnit.

Lufthavnens målinger viser, at de holder sig under grænseværdierne for støj og partikelforurening. Men det stopper ikke naboerne.

En borgergruppe mod udvidelsen af lufthavnen er for første gang blevet skabt. På Facebook er ‘CPH uden udvidelse’ blevet et forum for dem, der føler sig generet af støjen – og som bekymrer sig om, hvordan partikelforureningen er i området. 

Borgergruppen er ikke imod lufthavnen, som er arbejdsplads for mange beboere i Dragør og Tårnby, og de er med på, at den selvfølgelig larmer og støjer. Men udvidelsen skaber usikkerhed og nager bevægelsen.

Boligområdet Skyttehøj ligger direkte op ad lufthavnen . Fra startbanen 12/30 letter fly lige over kvarteret. Boligblokkene har en støjvold i baghaven, der skal forhindre, at lyden ryger direkte ind i stuerne.

Lige nu venter lufthavnen på at få Folketingets tilladelse, så byggeriet kan gå i gang. Transportminister Benny Engelbrecht er positivt stemt.

Nu skal du møde nogle af lufthavnens naboer. 
Charlotte, der er bekymret for partikelforureningen fra lufthavnen. Maria, der har startet en borgergruppe mod udvidelsen af lufthavnen. Peter, som ikke stoler på støjmålinger fra lufthavnen, og derfor måler støj fra sin egen have. Og Uffe, der er ansat hos SAS, men stadig forholder sig kritisk til lufthavnens miljøpåvirkning.